Kvalitet du kan lita på

Vårt engagemang för kvalitet är kompromisslöst och täcker alla steg i utveckling, produktion och marknadsföring av våra läkemedel

Tevas stora globala verksamhetsnätverk omfattar mer än 21 000 medarbetare vid 53 tillverkningsfabriker i 33 länder. Vi har ingen produktion i Sverige.

Teva integrerar sin kompetens inom generika och specialläkemedel i sin globala forsknings- och utvecklingsdivision för att uppfyllda patientbehov genom att kombinera läkemedelsutveckling med medicintekniska produkter, tjänster och teknik.

Vi strävar efter att tillhandahålla generiska och innovativa produkter till olika marknader – snabbt och effektivt. Detta innefattar tillgänglig och inkännande kundtjänstpersonal, kundansvariga och vetenskapligt och logistiskt stöd samt personal inom FoU, QA, RA, IP och marknadsföring.

Kvalitetssäkring

Vår målmedvetenhet när det gäller kvalitet är inget vi kompromissar med och den finns med i alla utvecklingssteg, i produktionen och i marknadsföringen av våra läkemedel. Våra moderna tillverkningsanläggningar har den mest avancerade testsutrustning för att garantera våra produkters kvalitet. Utrustningen testas och certifieras och varje tillverkningsprocess är validerad.

Tevas följsamhet med god laboratoriesed, god tillverkningssed och god klinisk sed är FDA-godkända på 26 av våra anläggningar och EMA-godkända på 31 av våra anläggningar. Dessutom inspekteras och godkänns alla våra tillverkningsanläggningar av minst två tillsynsmyndigheter världen över. 

Med en global närvaro är punktlig, pålitlig och kostnadseffektiv distribution avgörande för våra kunders förmåga att tillhandahålla sina slutkunder produkter i rätt tid. Vårt tillverkningsnätverk optimeras kontinuerligt så att våra kunder kan ha fullt förtroende för vår logistikkedja. Detta möjliggörs tack vare tekniskt avancerade distributionsanläggningar som gör att vi kan leverera nya produkter smidigt och tillförlitligt.

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: