Innovativa läkemedel

En metod för att uppfylla patienters behov

Med innovativa läkemedel avser vi de produkter som vi själva, eller i partnerskap, har forskat fram och där vi varit först på marknaden med en aktiv substans. Teva har en världsledande ställning inom innovativa behandlingar för sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS), inklusive neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar, smärt- och rörelsesjukdomar. Vi har även en stark portfölj med produkter för andningssjukdomar, inklusive astma, allergisk rinit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). För hela vår portfölj med innovativa läkemedel försöker vi fokusera på att utveckla, individualisera och förbättra behandlingen av sjukdomar för patienter inom CNS, andningsvägar, onkologi och utvalda lokala/regionala terapiområden.

Teva använder sin kompetens inom generika och innovativa läkemedel i sin globala forsknings- och utvecklingsdivision för att skapa nya sätt att ta itu med ouppfyllda patientbehov genom att kombinera läkemedelsutveckling med medicintekniska produkter, tjänster och teknik.

Läs mer om ett Innovativa läkemedel livscykel här

Läs mer om våra terapeutiska fokusområden


Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: