Sverige

Melancholic people on the beach

Om Teva

Vi har åtagit oss att tillhandahålla innovativa läkemedel till de 200 miljoner människor vi förser med produkter världen runt varje dag – vilket berör patienter, familjer och samhälle för att förbättra hälsa och göra livet bättre.

Teva i rampljuset

Förståelse för de många sätt hälsa påverkar ditt liv

Med fokus på dina behov

Teva erbjuder smidiga och prisvärda lösningar för patienter.

Läs mer

Vår historia

Vi har levererat läkemedel till världen sedan 1901.

Läs mer

Fakta och siffror om företaget

Teva i siffror

Läs mer

Våra anställda är vår största tillgång

Det handlar om att vi alla är värdefulla

Utforska karriärmöjligheter

Våra värderingar

Vi är passionerade och hängivna när det gäller att förbättra hälsa. Vår kultur handlar inte enbart om vad vi gör, utan om hur vi gör det.

Läs mer

Tevas uppförandekod

Våra värderingar anger tydligt vad vi förväntar oss avseende uppförande och affärsetiskt uppträdande.

Läs mer