Receptfria läkemedel och handelsvaror

Getty Images/Khosrork

Tevas receptfria produkter omfattar många receptfria behandlingar för konsumenterna och bidrar till att lindra och förebygga olika sjukdomstillstånd.

Rosazol

Rosazol metronidazol 1% är det första receptfria läkemedlet mot rosacea i Europa. Läkemedlet har tidigare gått under namnet Metronidazol Actavis kräm 1 %. Det verksamma ämnet metronidazol har effekt på rodnad och hudutslag vid rosacea och har använts på rosaceapatienter sedan mitten av 80-talet. Läs mer om Rosazol och rosacea här

Rosazol 1% kräm 25 g (metronidazol 1%) är ett receptfritt läkemedel för behandling av rodnad och hudutslag vid rosacea. En läkare ska ha fastställt diagnosen rosacea före användning. Krämen påstryks 2 gånger dagligen i ett tunt lager på de hudpartier i ansiktet som ska behandlas. Normal behandlingstid är 3-4 månader. Kontakta din läkare om du upplever kraftig hudirritation eller att behandlingen inte hjälper.

Undvik UV-exponering (solning, solarium och UV-lampa) och kontakt med ögon och slemhinnor under behandlingstiden. Rådgör med läkare före användning under graviditet. Bör ej användas till barn. Läs bipacksedeln noga före användning. www.fass.se SW/GXO/18/003 Dec 2018

Rosazol metronidazol 1% är det första receptfria läkemedlet mot rosacea i Europa. Läkemedlet har tidigare gått under namnet Metronidazol Actavis kräm 1 %. Det verksamma ämnet metronidazol har effekt på rodnad och hudutslag vid rosacea och har använts på rosaceapatienter sedan mitten av 80-talet. Läs mer om Rosazol och rosacea här. 

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: