Receptfria läkemedel och handelsvaror

Getty Images/Khosrork

Tevas receptfria produkter omfattar många receptfria behandlingar för konsumenterna och bidrar till att lindra och förebygga olika sjukdomstillstånd.

Rosazol

Rosazol metronidazol 1% är det första receptfria läkemedlet mot rosacea i Europa. Läkemedlet har tidigare gått under namnet Metronidazol Actavis kräm 1 %. Det verksamma ämnet metronidazol har effekt på rodnad och hudutslag vid rosacea och har använts på rosaceapatienter sedan mitten av 80-talet. Läs mer om Rosazol och rosacea här

Rosazol 1% kräm 25 g (metronidazol 1%) är ett receptfritt läkemedel för behandling av rodnad och hudutslag vid rosacea. En läkare ska ha fastställt diagnosen rosacea före användning. Krämen påstryks 2 gånger dagligen i ett tunt lager på de hudpartier i ansiktet som ska behandlas. Normal behandlingstid är 3-4 månader. Kontakta din läkare om du upplever kraftig hudirritation eller att behandlingen inte hjälper.

Undvik UV-exponering (solning, solarium och UV-lampa) och kontakt med ögon och slemhinnor under behandlingstiden. Rådgör med läkare före användning under graviditet. Bör ej användas till barn. Läs bipacksedeln noga före användning. www.fass.se Senaste datum för översyn 2020-12-15.

Rosazol metronidazol 1% är det första receptfria läkemedlet mot rosacea i Europa. Läkemedlet har tidigare gått under namnet Metronidazol Actavis kräm 1 %. Det verksamma ämnet metronidazol har effekt på rodnad och hudutslag vid rosacea och har använts på rosaceapatienter sedan mitten av 80-talet. Läs mer om Rosazol och rosacea här. 

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: