Sökresultat

Visar 10 av 183 sökresultat

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet i fokus

Instruktionsfilmer

Annika berättar om hur det är att arbeta på Teva

Säker användning av läkemedel

Vi på Teva bryr oss om dig och att ditt läkemedel används på rätt sätt

Bortom migränen Ditt sanna jag

Bortom migränen Upptäck ditt sanna jag med Teva Life Effects

Låt oss prata om migrän

Migrän är en komplex och försvagande neurologisk sjukdom som drabbar uppskattningsvis en miljard människor världen över

Migrän och min familj ringar på vattnet

Studie om migränens påverkan på familjeliv och närmaste anhöriga med 12 545 patienter i 16 länder inklusive Sverige Migränen påverkan ger ringar på vattnet

Vårdpersonalens positiva roll inom migränvård

En studie med 12 545 patienter i 16 länder återger hur migrän påverkar många aspekter i det dagliga livet Patienterna i studien levde med migrän minst 4 dagar i månaden Studien visade att patienterna i allmänhet var nöjda med vårdpersonalen som behandlade deras migrän men de såg också utrymme för förbättringar

Patienternas perspektiv Migrändiagnos och behandlingsresa

En studie med 12 545 patienter i 16 länder återger hur migrän påverkar många aspekter i det dagliga livet Patienterna i studien levde med migrän minst 4 dagar i månaden Studien visade att det ibland tog lång tid att få en korrekt diagnos och att få rätt behandling

Migrän

Migräninformation och råd Upptäck Teva Life Effects för stöd och insikter om migränhantering

Utbildnings Infomaterial Patienter

Var man finner patientinformation