Den sociala bördan av migrän

Dela denna artikel:

Download PDF version

En studie med 12 545 patienter i 16 länder återger hur migrän påverkar många aspekter i det dagliga livet. Patienterna i studien levde med migrän minst 4 dagar i månaden. Studien visade att migrän ofta gjorde att människor gick miste om sociala aktiviteter eller kände att de inte kunde vara den vän de skulle vilja vara.

Migrän är en komplex neurologisk sjukdom som påverkar livet för över en miljard människor som lever med sjukdomen världen över. 01 Migrän kännetecknas av återkommande episoder av smärta, som kan vara mellan 4 och 72 timmar, och som ofta åtföljs av illamående, kräkningar och synförändringar. 02 

En undersökning som utfördes på uppdrag av Teva Pharmaceuticals försökte ytterligare illustrera migränens mångfacetterade börda. Undersökningen Bortom migrän: Ditt sanna jag som utfördes med 12 545 personer (som lever med migrän minst 4 dagar per månad) i 16 länder, avslöjade sjukdomens inverkan på många aspekter av människors liv. Den globala undersökningen omfattade många teman och livsroller, och fann en särskild inverkan på det sociala livet för personer som lever med sjukdomen.

”Migrän har en stor inverkan inte bara på dig, utan även på din familj och dina vänner” Michael (undersökningsdeltagare) 03

Som citatet från Michael indikerar, kan migrän verkligen påverka såväl personer som lever med sjukdomen som deras närstående. 92 % av de tillfrågade patienterna uppgav att sjukdomen hade en negativ inverkan på deras livskvalitet. 04 Tillsammans med den känslomässiga bördan, kan migränpatienter bli socialt isolerade på grund av sjukdomen. Av de tillfrågade uppgav sex av tio tillfrågade att sjukdomen hade påverkat deras sociala liv, och över hälften sa att det hindrade dem från att gå ut. 04 Dessutom indikerade respondenter som Michael att migrän har hindrat dem från att engagera sig i vardagliga aktiviteter, där nästan hälften uppger att deras förmåga att motionera har hindrats, vilket ytterligare kan påverka hälsa och välbefinnande negativt. 04 

Andra sociala aktiviteter som hindrades av migrän var att fira speciella tillfällen (31 %) och till och med åka på semester (28 %). En persons mest intima relationer kan också påverkas och över en tredjedel av de tillfrågade patienterna uppgav att deras sexliv försämrats.

Vänskap är en viktig del av en persons liv. Enligt undersökningen har fyra av tio uppgett att deras förmåga att vara en god vän har påverkats av migrän. 04 Föga överraskande svarade över en tredjedel av de tillfrågade att de har dolt sin migrän för en vän. 04 Detta belyser den potentiella press som läggs på nära relationer, när en närstående upplever en migränattack.

Undersökningen avslöjade också effekten av migrän på människors livsroller och potentiella sociala kretsar, där idrotts- och hobbyutövare noterades som mest påverkade. 04

Slutsats

Undersökningen Bortom migrän: Ditt sanna jag ger en helhetssyn på den inverkan som migrän har på människors sociala liv. I de bredare sociala kretsarna visar undersökningen att 86 % av de tillfrågade anser att migrän inte tas på allvar av samhället, vilket ger en bild av frustration och isolering. 04

Teva uppmanar samhället att stödja personer med migrän och ge dem möjligheter att tala mer öppet om konsekvenserna av sjukdomen. Genom att prata med familj, vänner och kollegor som lever med denna sjukdom kommer vi inte bara att utbilda oss själva och de omkring oss, utan också belysa migrän och göra sjukdomen mindre mystisk och stigmatiserad, vilket gagnar oss alla.


12 545 migränpatienter i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Mexiko, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige och Storbritannien deltog i en online-undersökning under november och december 2019 som riktade sig till vuxna med migrän som rapporterat minst fyra migrändagar per månad. All text i citattecken är direkta citat från deltagare i studien. Uppgifterna baseras på rapporter från patienter som deltog i undersökningen. Ovanstående återger bara en del av rapporten och bör därför inte användas som referens.


Senast granskad maj 2022

Referenser

 1. Back to contents.

  Key Facts, Headache disorders, WHO. Finns på https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders. Hämtad: 18 maj 2022

 2. Back to contents.

  IHS-klassificering – Kriterier för klassificering av migrän. 1

 3. Back to contents.

  Citat hämtat från ett ordagrant svar från en undersökningsdeltagare. En pseudonym har tilldelats deltagaren.

 4. Back to contents.

  Uppgifter i filen: InSites Consulting, 2019. Tevas undersökning Bortom migrän: Ditt sanna jag. Datainsamling nov–dec 2019