Pollen är en så kallad luftburen allergen och kan orsaka irritation i luftvägarna. För dig med astma bör du vara förberedd på att den kan förvärras, och vara extra noggrann med att ta din medicinering. Det finns olika typer av läkemedel och dessa kan delas upp i två klasser: förebyggande behandling och kortverkande symtomlindrande behandling. Den förebyggande behandlingen är det viktigt att du tar varje dag och exempel på detta är inhalerbara kortikosterioder med eller utan en kombination av långverkande luftrörsvidgare. Symptomlindrande behandling ska endast tas när symptom uppstår. Dessa är kortverkande och verkar genom att öppna upp luftrören så det blir lättare att andas. Följ alltid läkarens ordination och kontakta sjukvården om du upplever följande:

  • Vaknar du upp om natten på grund av din astma?
  • Är du tvungen att begränsa dina vardagsaktiviteter på grund av din asmta?
  • Ser du en ökad användning av din symptomlindrande behandling?
  • Är du mer andfådd?
  • Upplever du att din astmakontroll har försämrats?