AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

Getty Images / Raycat

Antibiotika kan hjälpa till att rädda liv. Men det är inte hela historien.

Antibiotika anses ofta vara det mest kraftfulla verktyget inom sjukvården, men antibiotika står inför ett stort hot: antimikrobiell resistens (AMR). Superbakterier, bakteriestammar som är resistenta mot antibiotika, utvecklas snabbare än nya antibiotika.01 Läkemedelsresistenta infektioner dödar minst 700 000 människor globalt varje år, ett antal som kan öka till 10 miljoner år 2050 om inga åtgärder vidtas.02

Trots det akuta behovet av antibiotika finns det begränsade medel för deras utveckling. Det kan vara svårt för utvecklare att få tillbaka investeringen eftersom antibiotika ofta används sparsamt för att bevara effektiviteten. Utan pågående forskning och utveckling kanske vi inte har effektiva antibiotika när vi behöver dem. Detta är ett till synes hopplöst dilemma, särskilt då vi blir allt mer medvetna om det hot som hälsoproblem utan behandlingsalternativ utgör.

Men det finns trots allt nytt hopp när det gäller utveckling av antibiotika. Teva och mer än 20 andra läkemedelsföretag lanserar AMR Action Fund som siktar på att göra två till fyra nya antibiotika tillgängliga för patienter fram till 2030. Fonden kommer att investera 1 miljard dollar och ge expertis för att hjälpa antibiotika genom utvecklingsprocessen. Den kommer att stödja mindre bioteknikföretag i deras utveckling av antibiotika för att tillgodose de mest pressande folkhälsobehoven och upprätta partnerskap för att uppmuntra regeringar att möjliggöra en hållbar antibiotikapipeline.

Vi vet att vår röst som en av världens största tillverkare av antibiotika är viktig när det gäller att ta itu med AMR. Detta är anledningen till att:

Vi ökar medvetenheten. Teva utvecklar material och verktyg för att öka medvetenheten och uppmuntra lämplig användning av antibiotika.

Vi samarbetar. Vi sitter i styrelsen för AMR Industry Alliance, som samlar mer än 100 läkemedelsföretag inom bioteknik, diagnostik, generika och forskning för att främja framsteg. Teva hjälper till att utveckla och förbättra AMR Industry Alliances gemensamma ramverk för tillverkning. Vi publicerade också vår ståndpunkt om AMR, som inkluderar vårt engagemang, vår strategi och våra ambitioner.

Vi hjälper till att öka tillgången. Teva har utvecklat mer än 35 generiska antibiotika och svampdödande medel, varav mer än 20 används mot Världshälsoorganisationens prioriterade patogener. Vi arbetar också med partners för att säkerställa att kritiska antibiotika och svampdödande läkemedel når dem som behöver dem.

Teva förbättrades med 37 % jämfört med AMR-riktmärket från Access to Medicine Foundation 2020, den enda oberoende jämförelsen av läkemedelsföretagens ansträngningar för att få AMR under kontroll. Våra ansträngningar för lämplig åtkomst och förvaltning för att undvika användning av försäljningsombud för att bekämpa överförsäljning erkändes som ett riktmärke för bästa praxis.

Vi vet att AMR är en ständig utmaning – och vi är fast beslutna att identifiera lösningar. Tiden är nu: vi kan förekomma krisen och vi kan hjälpa till att rädda liv.

Läs mer om Tevas ansträngningar att ta itu med det globala hotet som antimikrobiell resistens utgör.

Läs Tevas ståndpunk om antimikrobiell resistens och engagemang för att hitta globala lösningar.

NPS-SE-00006

Senast granskad maj 2022


  1. Back to contents.

    Harvard University, 2014. The Arms Race Between Germs and Medicine: How Superbugs Have Taken the Lead, and How Humans Can Take It Back. Tillgänglig: The Arms Race Between Germs and Medicine: How Superbugs Have Taken the Lead, and How Humans Can Take It Back (hämtad juli 2020).

  2. Back to contents.

    Världshälsoorganisationen (WHO), 2019. No time to wait: Securing the future from drug-resistant infections. Rapport till FN:s generalsekreterare. Tillgänglig: Rapport till FN:s generalsekreterare (hämtad juli 2020).

Dela denna artikel:

Du kanske också är intresserad av...

Behandla det icke behandlingsbara: Att använda biologiska processer för att bekämpa sjukdomar

Behandla det icke behandlingsbara: Att använda biologiska processer för att bekämpa sjukdomar

Därför är mångfald så viktigt i kliniska prövningar

Därför är mångfald så viktigt i kliniska prövningar

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen