Från livsmedelsproduktion till läkemedel

Hanna Hirst, Supply chain, berättar varför bytet av bransch från livsmedel till läkemedel har varit helt avgörande för att få en givande karriär och skapa en hälsosam balans mellan arbete och liv

Jag började på Teva inom Supply chain för sju månader sedan. Jag kom då från livsmedelsindustrin och slutförde min examen och min masterexamen i supply chain. Mitt mål var alltid att göra något som liknar det arbete jag nu gör, så att arbeta här känns som att jag använder min tidigare erfarenhet och kunskap.

Det känns redan som att jag hör hemma här. Jag kan ärligt säga att det finns en fantastisk kultur – varm, vänlig och fokuserad, och även avslappnad atmosfär med stor flexibilitet i hur och var vi alla arbetar. Vi uppmuntras aktivt att dela idéer och prata med kollegor och chefer om vår arbetsbelastning för att se till att alla arbetar i en bekväm takt.

Dela

Varför valde jag att byta bransch? För mig var det helt enkelt perfekt. Jag började på Teva för att söka efter möjligheter till personlig utveckling som inte längre finns tillgängliga inom livsmedelsindustrin. Jag visste att jag behövde byta bransch om jag ville utvecklas vidare. Läkemedel har den mest komplexa leveranskedjan, så jag förstod att när jag väl tagit steget in i den här branschen skulle arbetet bli mer utmanande och mer givande – och jag har inte blivit besviken! Den andra anledningen var att Teva gav mig möjlighet att arbeta en fyradagarsvecka, vilket var viktigt för att jag skulle kunna tillbringa tid med min 14 månader gamla dotter. Denna flexibilitet innebär att jag kan ta henne till musik- och konstklasser och lekplatser, något jag älskar. Min tidigare arbetsgivare kunde inte tillgodose detta. Så här kan jag både jobba och hinna umgås med mitt barn. Det är en del av den föränderliga världen och jag kan ärligt säga att för mig är Teva drivande.

Och hur är det med fördelarna med att arbeta inom läkemedelsområdet? Det finns ett större fokus på ekonomiska incitament och fler förmåner som erbjuds anställda, som privat sjukvårdsförsäkring.

Det finns också ett verkligt fokus på vårt välbefinnande på och utanför arbetsplatsen. Metoder för att förbättra din mentala hälsa delas via mail och på intranätet och vi har olika seminarier i hur man t.ex. hanterar stress. Dessutom respekterar de din arbetsstil och dig som individ. Våra chefer investerar tid i att förstå våra personligheter och vad som driver oss. Till exempel vet mina chefer att jag älskar att resa och promenera med mina två hundar på fritiden, eftersom de har tagit sig tid att lära känna mig.

Som en del av att fastställa en hälsosam balans mellan arbete och privatliv drar jag nytta av vårt program för hybridarbete, där jag arbetar fyra dagar i veckan: två hemifrån och två på kontoret. Det hjälper mig att få tid med mitt barn och det finns aldrig någon förväntan på att jag ska arbeta sent eller övertid. Om jag av någon anledning måste sluta tidigt en dag är verksamheten och min chef alltid stöttande.

Så hur annorlunda är det att arbeta inom läkemedelsindustrin? Det är intressantare än livsmedelsförsörjningsbranschen! Jag hanterar många fler människor dagligen på den kommersiella sidan av verksamheten, eftersom efterfrågan och prognosteamen är en stor del av utbudet inom läkemedelsindustrin. Det har också gjort det möjligt för mig att arbeta med globala team i Ungern, Israel och Spanien. Men för mig har den största skillnaden varit den nivå av intresse som visas för min karriärutveckling – som jag aldrig hade upplevt inom livsmedelsbranschen – så jag känner alltid att jag kan prestera på topp.

Men det har också varit en inlärningskurva, inte minst på grund av alla förkortningar jag var tvungen att lära mig! I min tidigare roll inom livsmedelsindustrin var jag också van vid snabba vändningar, till och med att skicka saker nästa dag när det behövdes. Men här kan prognos och produktion ta några månader. Allt är noggrant planerat och övervägt – det finns inga blixtsnabba beslut. Du kan inte stressa saker och tumma på reglerna i den här branschen.

Ledarskapet och ledarskapsstilen på Teva inspirerar mig verkligen. Våra chefer håller regelbundna möten, stödsessioner och gransknings- och utvecklingsmöten, och de regionala cheferna diskuterar öppet affärsområden, viktiga utmaningar, prioriteringar och nya produkter.

Att det finns en kvinnlig chef är också viktigt. Min erfarenhet inom livsmedelsindustrin var inga kvinnliga ledare i hela verksamheten annat än inom HR. Men här finns det en jämn blandning av kvinnliga ledare i hela verksamheten, med ingen av dem som kämpar för makt. Mina lednings- och ledarskapsfärdigheter har också utvecklats och efter bara fyra månader här uppmuntrades jag att vara kontaktpunkt för min linjechef, med uppgift att leda eller gå på möten i stället för min chef. Inledningsvis var det ganska överväldigande men nu är jag bekväm med det och anser att det är ett område jag har utvecklats framgångsrikt inom.

Mitt råd till någon som funderar på att flytta? Gör det. Även om det kan verka skrämmande i början, när du får grepp om det kommer du att upptäcka att dina tidigare erfarenheter kan användas. Det finns ett sånt fokus här på personlig utveckling och karriärutveckling att du inte känner någon press att ”komma från läkemedelsindustrin”. Mina kollegor bryr sig verkligen inte om att jag inte har en bakgrund i läkemedelsbranschen! Det handlar om samarbete, lärande och att göra så gott jag kan – och hur människor delar det med mig på Teva.

Jag får se fördelarna med Tevas arbete och de människor vi hjälper. Effekten jag ser är större än summan av oss som individer, och det är ett privilegium att uppleva detta.

Share this article: