Lektion pågår – stör ej!

Den här skylten får vi som jobbar på Teva Sweden se emellanåt på vår kollega Leif Vinterbackes kontorsdörr. Leif, som till vardags jobbar som Portfolio Director, byter nämligen ibland skepnad och tar på sig föreläsarerollen för vetgiriga studenter vid Umeå Universitet. 

Leif har föreläst för studenter som går Apotekarprogrammet och Master i farmaci vid Umeå Universitet i ungefär fyra år. Föreläsningen, som inriktar sig på generika, ingår som en del i kursen Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi. Kursen tar upp läkemedlens användning i samhället och deras hälsoekonomi.

Leif är själv utbildad apotekare vid Uppsala Universitet och upplever att apotekarutbildningen fortfarande är inriktad främst på farmakologi, biologi och kemi, men saknar delar om t.ex. hur läkemedelsmarknaden fungerar och vilka olika typer av produkter som finns. Det Leif riktar in sig på i sin föreläsning är generiska läkemedel (även benämnt som generika) som idag står för ungefär två tredjedelar av läkemedelsvolymen i Sverige. Han går även igenom historien bakom det system vi har idag gällande generika, men också grundkunskaper om viktiga milstolpar för generika som när t.ex. periodens vara (PV) infördes och hur det fungerar.

Bildtext: Leif Vinterbacke, Associated Director Portfolio, SE/DK/NO/IS föreläser från Teva kontoret i Stockholm.

”Jag tar också upp det ökade inslaget av biosimilarer, det vill säga ”generika” av biologiska läkemedel i föreläsningen. Det är där samhället kommer att kunna göra miljardbesparingar framöver. Av de tio mest sålda läkemedel i Sverige idag är åtta av dem biologiska”, berättar Leif.

Precis som övriga delar av utbildningen sker även denna föreläsning i form av ett webbseminarium. Ungefär 30 studenter brukar vara anslutna till seminariet och de har möjlighet att ställa frågor via chatt eller audio.

”Det fungerar jättebra. Jag lägger in avstämning i föreläsningen för att öppna upp för frågor och diskussioner. Jag har t.ex. en sektion som handlar om för- och nackdelar med generika – det brukar skapa interaktivitet mellan eleverna och genererar ofta en bra diskussion om vad som händer vid t.ex. patientmötet vid apoteken”.

Det seminarium Leif håller i sker i slutet av Apotekarprogrammet, vilket innebär att studenterna som deltar ofta redan har erfarenhet av att jobba på apotek i form av praktik, extraarbete eller sommarjobb. I de diskussioner som uppstår i seminaret kommer bl.a. svårigheten att upprätthålla en sammanhållen informationskedja från förskrivare till apotek och vidare till patient ofta upp. Många förskrivare har inte riktigt koll på vilka av de produkter de förskriver som kommer att bytas ut på apoteken. Det märks också att dagens studenter tycker att hållbarhetsfrågor är mycket viktiga.

”Det är ju bra för mig också i min yrkesroll att komma i kontakt med studenter regelbundet. Det gör att jag får bättre koll på aktuella frågor och forskning och ger mig också en anledning att ta mig tiden att tänka till, kolla igenom och sammanställa aktuell information”, säger Leif.

”Leifs föreläsning är mycket uppskattad av studenter och det är viktigt att knyta akademiska kunskaper till verkligheten. Studenterna uppskattar mycket att träffa en apotekare som arbetar med de frågor som de läser om och få den viktiga kopplingen till framtida yrkesliv”, enligt kursansvarig Maria Sjölander, Apotekare och lektor, på Umeå universitet

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel:

Du kanske också är intresserad av...

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

Uppdatering från Teva angående omikron

Uppdatering från Teva angående omikron