Nyheter från Teva Respiratory

Pollensäsongen är i antågande och på grund av det varmare klimatet ser det ut att kunna bli en tuff pollensäsong. Se till att följa de prognosverktyg som finns på nätet och ta hjälp av olika tips för att minimera dina symtom.

Pollen är en så kallad luftburen allergen och kan orsaka irritation i luftvägarna. För dig med astma bör du vara förberedd på att den kan förvärras, och vara extra noggrann med att ta din medicinering. Det finns olika typer av läkemedel och dessa kan delas upp i två klasser: förebyggande behandling och kortverkande symtomlindrande behandling. Den förebyggande behandlingen är det viktigt att du tar varje dag och exempel på detta är inhalerbara kortikosterioder med eller utan en kombination av långverkande luftrörsvidgare. Symptomlindrande behandling ska endast tas när symptom uppstår. Dessa är kortverkande och verkar genom att öppna upp luftrören så det blir lättare att andas. Följ alltid läkarens ordination och kontakta sjukvården om du upplever följande:

  • Vaknar du upp om natten på grund av din astma?
  • Är du tvungen att begränsa dina vardagsaktiviteter på grund av din asmta?
  • Ser du en ökad användning av din symptomlindrande behandling?
  • Är du mer andfådd?
  • Upplever du att din astmakontroll har försämrats?

Dela denna artikel:

Du kanske också är intresserad av...

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

Tommy kombinerar sitt jobb på Teva med att hjälpa folk i nöd på sjön

Tommy kombinerar sitt jobb på Teva med att hjälpa folk i nöd på sjön

Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg

Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg

Smarta teknikenheter ger personer med MS en känsla av gemenskap

Smarta teknikenheter ger personer med MS en känsla av gemenskap

Teva Care 2.0 - en informationsportal riktad mot hälso- och sjukvårdspersonal

Teva Care 2.0 - en informationsportal riktad mot hälso- och sjukvårdspersonal

TevaScience-app liveströmmade MS Symposium

TevaScience-app liveströmmade MS Symposium