Smarta tekniklösningar ger personer med MS en känsla av gemenskap

Smarta klockor och smarta personvågar är inte bara användbara för att räkna steg eller minska kalorier. Om du lever med multipel skleros (MS), kan dessa enheter hjälpa dig att bygga gemenskap med andra personer i en liknande situation.

Tevas arbetsgrupp för konsumentlösningar och globala kundinsikter bestämde sig för att testa om uppkopplade hjälpmedel kan hjälpa till att förbättra hälsa och ge en större känsla av kontroll över sin sjukdom. Resultatet var företagets första MS-patientrelaterade hälsoprojekt, och en plan för framtida investeringar inom digital hälsa.

Tevas arbetsgrupp för konsumentlösningar och globala kundinsikter bestämde sig för att testa om tekniska hjälpmedel kan hjälpa till att förbättra hälsa och ge en större känsla av kontroll över tillståndet. Resultatet var företagets första MS-patientrelaterade hälsoprojekt, och en plan för framtida investeringar inom digital hälsa.

Arbetsgruppen valde tre tekniker: en smart klocka för att registrera aktivitet, ett sömnsystem för att mäta längden och kvaliteten på sömn och en smart våg för att registrera förändringar i vikt och kroppssammansättning.

Tillvägagångssättet påvisade några oväntade insikter. På grund av hur studien var upprättad kunde deltagarna interagera med varandra. En av gruppmedlemmarna observerade, ”Det skapades en känsla av gemenskap där människor hjälpte varandra. Geniuna relationer började bildas mellan människor som aldrig tidigare hade träffat varandra, och som bodde i olika delar av landet. Det var fascinerande att se.”

Identifiera rätt partners

Traditionellt skulle denna typ av forskning utföras som en klinisk studie, men arbetsgruppen var medveten om att det skulle kosta miljontals dollar, där endast rekryteringen av deltagarna skulle ta månader att slutföra. Teva kom på ett kommersiellt tillvägagångssätt, och undersökte enheternas övergripande användbarhet i samband med en specifik patientgrupp.

De identifierade en extern partner som var lika engagerad som den globala arbetsgruppen var kritisk. Teva utvecklade ett samarbete med arbetsgruppen hos Withings (som nu ägs av Nokia) som hjälpte till med enheterna och analyserna av de insamlade uppgifterna, samt med arbetsgruppen på C Space Health som samlade ihop deltagarna och hjälpte till att få dem engagerade i projektet.

C Space Health var flexibla att arbeta med. På uppdrag av Tevas arbetsgrupp, skapade de ett internetforum för deltagarna. Detta gjorde det möjligt för arbetsgruppen att utforska sammanhanget av de data de samlade in, vilket säkerställer möjligheten att agera på lärdomarna från studien i framtiden. De implementerade även en detaljerad inlärningsplan som var baserad på regelbundna aktiviteter och undersökningar för att hjälpa dem att förstå människors upplevelse av smarta hjälpmedel, inklusive deras syn på vad som utgjorde en ”bra” eller ”dålig” MS-dag samt deras allmänna känsla av välbefinnande.

Fördelarna med objektiva data

Efter fem månaders engagemang delade studiedeltagarna med sig av sina åsikter. Teva fick veta av patienterna att de kände att de hade ett större övergripande perspektiv över sin sjukdom, eftersom de nu fick objektiva data som de tidigare inte hade fått ta del av.

För Teva gav studien värdefull insikt om möjligheterna som digital hälsa och andra icke-medicinska metoder kan ge, vilket banar väg för framtida investeringar och utforskande.

Till exempel: På grund av stabilitetsproblem kan personer med MS behöva använda en rollator eller hålla en närståendes hand vid fysisk aktivitet, men aktivitetsarmband placeras vanligen på handleden. Tevas arbetsgrupp lärde sig att armbandet inte registrerar stegen när armen inte rör sig på normalt sätt. Uppenbarligen måste enheterna anpassas bättre vid skapande av kroppsnära utrustning för denna patientgrupp.

Få patienter att må bättre

Den genomförda undersökningen kommer att kunna användas för framtida lösningar för Global MS Brand Team. Den har även gett insikter som kan vara relevanta för de många andra kroniska tillstånd som Teva stöder i strävan efter att hjälpa människor att må bättre.

NPS-ALL-NP-00015 MAJ 2018/ SW/WEB/19/0002

Dela denna artikel:

Du kanske också är intresserad av...

Behandla det icke behandlingsbara: Att använda biologiska processer för att bekämpa sjukdomar

Behandla det icke behandlingsbara: Att använda biologiska processer för att bekämpa sjukdomar

Därför är mångfald så viktigt i kliniska prövningar

Därför är mångfald så viktigt i kliniska prövningar

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen