Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg

Handbollsklubben OV Helsingborgs samhällsprojekt ”Handbollsskola för alla – mot utanförskap och för integration” har drivits framgångsrikt i drygt tre år med målet att fler barn ska få en meningsfull och aktiv fritid genom läxhjälp, lek och handbollsträning. Projektet bedrivs i fyra utsatta områden i Helsingborg: Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. Varje vecka deltar cirka 300 barn i åldrarna 7-10 år i verksamheten.

Projektet syftar till att motverka att barn hamnar i utanförskap och får leva i samhället istället för utanför. Med tidiga insatser ökar chanserna att motivera barn att finna en meningsfull och aktiv fritid.

Teva Sweden AB, som är ett av Sveriges största läkemedelsföretag och med huvudkontor i Helsingborg, väljer nu att gå in och stötta detta projekt.

”Som läkemedelsföretag är människors välbefinnande viktigt för oss och som ett av Sveriges största läkemedelsföretag med stark närvaro i Helsingborg känns det givet för oss att vara med och bidra till det samhälle där vi verkar. Det här framgångsrika projektet känns viktigt och relevant och vi är glada att vi som företag kan vara med och säkerställa att det kan fortgå”, säger Fredrik Lindqvist, VD på Teva Sweden AB. 

”Bidraget från Teva ger oss möjlighet att utöka projektet och ge ännu fler barn chansen att vara med. Vi är mycket tacksamma för det”, säger Mats Jacobson, Projektledare Handbollsskola för alla.

Bild: Fredrik Lindqvist och Mats Jacobson

Handbollsträning och läxhjälp bedrivs på eftermiddagar som ett led i att visa barnen en väg in i ett välkomnande föreningsliv. Träningen sker med hjälp av spelare från handbollsklubben OV Helsingborg, både killar och tjejer. Allt för att skapa positiva förebilder för barnen. Lek med boll är grunden för att skapa ett stort intresse för handbollen och förhoppningsvis generera både nya spelare och föräldrar till klubben, men också som ett led i att visa barnen en väg in i ett välkomnande föreningsliv. Läxhjälpen vars innehåll är anpassat till varje skolas behov sköts av ett 25-tal volontärer.

”Teva har som policy att personalen får lägga en timme per månad till volontärarbete under arbetstid så tanken är att vi i förlängningen också ska involvera vår personal i läxhjälpen, vi måste bara hitta ett fungerande upplägg. Jag tror verkligen det kan bli en win-win situation för Teva och projektet”, fortsätter Fredrik Lindqvist.

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel:

Du kanske också är intresserad av...

Behandla det icke behandlingsbara: Att använda biologiska processer för att bekämpa sjukdomar

Behandla det icke behandlingsbara: Att använda biologiska processer för att bekämpa sjukdomar

Därför är mångfald så viktigt i kliniska prövningar

Därför är mångfald så viktigt i kliniska prövningar

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen