Nu lanseras Teva Care 2.0 - en informationsportal riktad mot hälso- och sjukvårdspersonal med information om våra olika terapiområden. Här håller du (som arbetar inom hälso- och sjukvård) dig uppdaterad med de senaste forskningsrönen, aktuella utbildningar och får tillgång till produktmaterial. Klicka här för att komma till tevacare.se