Nyckelkomponenter för kunna att leverera produkter

Teva är en ledande global leverantör av prisvärda kvalitetsläkemedel för snart sagt alla hälsotillstånd och varje dag använder 200 miljoner personer runt om i världen en Teva-produkt. Träffa medarbetarna och ta del av deras berättelser om vad som ligger bakom läkemedlen.

Teva är en ledande global leverantör av generiska läkemedel - högkvalitativa läkemedel som har samma aktiva ingredienser, har samma effekt och genomgår samma stränga tester som originalläkemedlet – men till ett fördelaktigare pris.

Ett läkemedels väg till myndighetsgodkännande kan vara lång. Våra medarbetare, från forskare och läkare till elektriker och lagerpersonal, samarbetar varje dag för att få ut läkemedel till patienter, när och där de behövs. Träffa några av våra teammedlemmar för att få veta vad som behövs för att kunna leverera läkemedel till 200 miljoner människor runt om i världen varje dag.

1. Att göra prisvärda produkter

”Många tror att generiska läkemedel är annorlunda än originalläkemedel – det är de inte, de är samma sak”, förklarar Michael Banks, Senior VP Global Regulatory Affairs. Generiska läkemedel bidrar till en bättre tillgång till hälsovård globalt och är en nödvändig produkt för alla, säger han. Ta reda på mer om Tevas produktion av generiska läkemedel och varför det är så viktigt för oss att producera prisvärda läkemedel.

2. Innovation för att hjälpa till att förbättra liv

Ivana Šoljić Jerbić, Lead Scientist Complex Sterile Medicines Croatia, arbetar med att ta fram komplexa sterila läkemedel som är viktiga för behandling av kroniska sjukdomar som t.ex. schizofreni och diabetes - läkemedel som skulle kunna förbättra patienternas livskvalitet.

Ivana Šoljić Jerbić

”De läkemedel vi arbetar med innehåller biologiskt nedbrytbara syntetiska polymerer, som används som frisättningsmodifierare för att förbättra och modifiera frisättningen av läkemedlet under en viss tidsram, till exempel en månad eller två eller tre månader. Detta kan vara mycket fördelaktigt för patienterna eftersom de inte behöver ta sitt läkemedel varje dag, utan en gång i månaden eller till och med bara varannan eller i vissa fall var tredje månad”.


 3. Att göra säkra produkter

Kostnaderna för generiska läkemedel är visserligen avsevärt lägre, men kvalitet och standard på forskning, produktion och distribution är precis lika höga som för originalläkemedel. Varje produkt Teva tillverkar genomgår en mycket noggrann kvalitetssäkring internt, och även en omfattande myndighetsgranskning externt. Läs mer om vårat kvalitetsarbete här.

4. Att arbeta tillsammans för att licensiera läkemedel i hela världen

Janet Vaughn, VP Regulatory Affairs North America Generics, basar för teamet som ansvarar för regleringsfrågor globalt på Teva, och samarbetar med drygt 100 kollegor på många olika platser. Hon arbetar nära tillsammans med tillsynsmyndigheter för licensiering av nya läkemedel, där hon använder sin kunskap och erfarenhet inom forskning, regelefterlevnad och etik.

Läs mer är


5. Fokus på kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet för Tevas produkter är av yttersta vikt, och vi strävar efter att göra Teva till det mest tillförlitliga läkemedelsföretaget i världen. ”Tack vare vår inställning ’patienten först’ och hur långtgående vi når ut till patienter har Teva en stark position för att förbättra patienters liv,” säjer Sebastian Horn MD, Head of Global Patient Safety and Pharmacovigilance.

Sebastian Horn MD

”Det är vår starka tro på patienten i centrum i kombination med vår bredd - vi når över 200 miljoner patienter varje dag - som jag tycker är fantastiskt och inspirerande.”

Läs mer är


6. Vi stärker våra anläggningar

József Szendi, Engineering and maintenance technician, började sitt yrkesliv som elektriker hos Teva. Nu, 50 år senare, är han konstruktions- och underhållstekniker vid Debrecen-fabriken i Ungern. Han och hans team ansvarar för att förse fabrikerna, kontoren och labben med el så att fabriken kan utföra sitt viktiga jobb med att bearbeta råmaterial för läkemedel och producera läkemedel till försäljning runt om i världen.

Läs mer är


7. Att få ut mediciner till de patienter som behöver dem

Att leverera produkter till kunder i hela världen är kärnan i Gillian Coultards jobb. För Gillian, som arbetar på lagret på Teva UK:s West Yorkshire-anläggning, är den ena dagen aldrig den andra lik – ibland kör hon truck, ibland plockar hon produkter, ibland fyller hon på hyllorna.

Gillian Coultard

”Jag gillar mitt jobb, jag tycker om att få iväg de där tabletterna, att få ut dem till patienter som behöver dem. Man måste satsa 100 %. Jag vill gärna tänka mig att jag satsar 100 % för Teva.”

Läs mer är


8. Forska för att generera insikter på lång sikt

Dr Riad Dirani, VP Global Health Economics och Outcomes Research, är specialiserad på forskning av den kliniska, ekonomiska och mänskliga påverkan på icke-överförbara sjukdomar (non-communicable diseases, NCD:er), som till exempel hjärtsjukdom, stroke, cancer, astma och diabetes. Tillsammans med sitt team av vetenskapsmän och forskare samlar han in och analyserar data för att få fram insikter om och förståelse för den börda som dessa sjukdomar innebär för människor och hälsovården.

Riad, som inspirerades att ägna sitt yrkesliv åt läkemedelsindustrin när hans pappa fick diagnosen diabetes typ 2, säger: ”Han insåg vikten av och den positiva verkan av den förskrivna medicinen – livräddande medicin som han har tagit rigoröst under de senaste 25 åren för att behandla sin diabetes. Att se dess effekt motiverade mig att göra det jag gör idag.”

Vi arbetar för att patienter varje dag ska kunna leva ett bättre liv

Vi vet att livet för patienter som har kroniska hälsotillstånd påverkas på så många olika sätt – och att de enda som verkligen förstår vad det innebär är de som lever med samma utmaningar. Därför skapade vi Life Effects, där patienter delar med sig av sina berättelser om hur verkligheten ser ut för dem med kronisk sjukdom.

När världen står inför ojämlik sjukvård och konsekvenserna av klimatförändringen är Teva, som ledande global leverantör av prisvärda kvalitetsläkemedel unikt positionerat för att vara en del av lösningen och för att bidra till en hälsosammare framtid. Var och en av våra 37 000 medarbetare runt om i världen behövs för att göra det vi gör varenda dag - få ut våra produkter till drygt 200 miljoner personer.

Länkar till originaltexterna och ni vill kolla hur materialet ser ut när det publiceras.

Dela denna artikel:

Du kanske också är intresserad av...

Behandla det icke behandlingsbara: Att använda biologiska processer för att bekämpa sjukdomar

Behandla det icke behandlingsbara: Att använda biologiska processer för att bekämpa sjukdomar

Därför är mångfald så viktigt i kliniska prövningar

Därför är mångfald så viktigt i kliniska prövningar

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg