Vägen till patientsäkerhet

Att förbättra patienternas liv ligger oss varmt om hjärtat här på Teva.

Läs ”A Journey Into Patient Safety” (Vägen till patientsäkerhet)

Som alla läkemedelstillverkare har Teva en laglig skyldighet att behandla och förvalta säkerhetsinformation för hela sin produktportfölj. Vårt globala farmakovigilansteam övervakar ständigt säkerheten hos alla Tevas produkter runt om i världen. Vi är medvetna om att de som delar med sig av hur de upplever våra läkemedel i stor utsträckning förlitar sig på Teva, och vi åtar oss att leva upp till den tilliten. 

Samtidigt har vi alla en roll i att verka för säker användning av läkemedel. Patientsäkerhet är ett partnerskap: Det knyter samman de människor som använder läkemedel med företagen som tillverkar och marknadsför dem, och med de statliga myndigheter som ansvarar för folkhälsan.

Fjorton kollegor från Teva PV i Kroatien samarbetade på boken ”A journey into patient safety” (Vägen till patientsäkerhet), som förklarar hur PV arbetar för patienternas säkerhet. Bokens andra upplaga, (uppdaterad år 2022), innehåller en detaljerad men enkel översikt av farmakovigilans och betonar det viktiga budskapet att vi alla har del i att läkemedel används på ett säkert sätt.

Som Vanesa Ivetić Tkalčević, bokens redaktör och Periodic Adverse Drug Experience Report Team Leader, säger, ”Varenda rapport om ett läkemedels biverkningar hjälper till att upptäcka och förhindra risken för andra patienter som använder samma läkemedel. Farmakovigilans knyter samman patienter, vårdgivare, läkemedelsföretag och tillsynsmyndigheter. Vi är alla lika viktiga och behövs för vårt gemensamma uppdrag: att öka patientsäkerheten.”

Dela denna artikel:

Du kanske också är intresserad av...

Behandla det icke behandlingsbara: Att använda biologiska processer för att bekämpa sjukdomar

Behandla det icke behandlingsbara: Att använda biologiska processer för att bekämpa sjukdomar

Därför är mångfald så viktigt i kliniska prövningar

Därför är mångfald så viktigt i kliniska prövningar

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Gemenskap främjar mentalt välbefinnande

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Från detaljhandeln till läkemedelsindustrin och vidare internt

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Migrän på arbetsplatsen: Hur vi alla påverkas

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vad krävs för att få ut våra produkter till 200 miljoner människor varje dag?

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

Vår medarbetare Kristina rycker in och hjälper till med Covid-19 vaccineringen

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg