Terapiområden

En översikt över våra terapeutiska fokusområden

Centrala nervsystemet (CNS)

Teva har åtagit sig att leverera läkemedel för att uppfylla de behov som patienter och familjer drabbade av sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS) har.

Som global ledare inom behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS) tillhandahåller Teva produkter för behandling av patienter med neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar, smärta och sömnrubbningar i länder runt om i världen.

Teva forskar även kring innovativa lösningar mot huvudvärk och migrän samt smärtbehandlingar.

Vård rörande andningsvägarna

Teva har åtagit sig att tillhandahålla behandlingar för människor som lider av sjukdomar i andningsvägarna, inklusive astma, allergisk rinit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). För vård av sjukdomar i andningsvägarna lägger vi störst vikt vid att optimera behandlingarna via nya administreringssystem och läkemedel som är utformade för att möta patientens behov. Bland annat är vår strävan är att göra inhalatorer som är enkla att använda.

Teva fokuserar på att utveckla och tillhandahålla behandlingsalternativ rörande två större problem inom andningsvägar:

  1. följsamhet till behandlingen
  2. behandling av astma som förblir okontrollerad trots användningen av en standardiserad vårdbehandling.

När det gäller behandling av astma är målet att hålla astman under kontroll så att människor med astma kan upprätthålla god lungfunktion, uppvisa färre symtom och få färre astmaanfall och ta mindre vidbehovsmedicin. 

Teva tillhandahar en mängd olika läkemedel för andningsvägarna, inklusive behandling för att kontrollera sjukdomen och vidbehovsterapi. Inom Teva fokuserar vi på att kombinera våra starka sidor inom innovativa läkemedel (inkl. peroarala-, inhalations- och infusionsbehandlingar), plattformar för medicintekniska produkter och generika. 

Utöver våra läkemedel har Teva flera behandlingsalternativ som är under utveckling med målet att ytterligare förbättra våra produkterbjudanden och ouppfyllda behov inom andningsvården.

Onkologi

Inom onkologi gör vi skillnad för patienter med cancer då vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar. Teva har även flera biologiska läkemedel som ingår i behandlingsområdet för onkologipatienter.

Smärthantering

Teva erbjuder lösningar för behandlingen av smärta hos opioidtoleranta vuxna patienter med cancer, för muskelavslappning vid kramp vid muskuloskeletala sjukdomar och för akut behandling av smärta och illamående hos vuxna som lider av migrän.

Receptfria läkemedel och handelsvaror 

Tevas receptfria produkter omfattar många receptfria behandlingar för konsumenterna och bidrar till att lindra och förebygga olika sjukdomstillstånd.

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: