Economic Impact Report

 
Vårt arbete påverkar ekonomier och hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen.

Baserat på oberoende analyser gjorda av Matrix Global Advisors (MGA) belyser Tevas Global Economic Impact Report Tevas omfattande ekonomiska fördelar och kvantifierar Tevas direkta och indirekta ekonomiska påverkan när det gäller jobb, arbetsinkomst, BNP och generiska läkemedelsbesparingar.

Tevas hela Economic Impact Report

Upptäck mer Tevas hela Economic Impact Report

Economic Impact Report Highlights 2021

Se video Economic Impact Report Highlights 2021

Läs en sammanfattning av vår Economic Impact report här

Läs mer
Increasing access to quality medicines

Upptäck viktigaste fakta och siffror

Läs mer

Läs mer om vår globala Economic Impact Report på tevapharm.com

Gå till sidan


Senast granskad maj 2022