Tevas inverkan 2022: En närmare titt

ESG på Teva

Varje år publicerar Teva en ESG-rapport (Environmental, Social and Governance), som visar hur vi hanterar ämnen som är viktiga för vår verksamhet och som har en positiv inverkan på människor och planeten.

ESG-arbetet är en integrerad del av vårt företag och styrs av en robust strategi, prioriterade områden, en dedikerad styrningsstruktur och ambitiösa mål. Vårt fokus på ESG stödjer oss i att skapa långsiktigt värde och säkerställa företagets hållbarhet - vilket gör det möjligt för oss att fortsätta förbättra patienters liv.

Vår rapport för 2022 ger en närmare titt på våra senaste framsteg, inklusive hur vi uppnår våra mål avseende reduktion av växthusgasutsläpp, ökad tillgänglighet till läkemedel, stärkande av vår efterlevandepolicy och mycket mer. Vissa av våra mål är också knutna till hållbarhetsrelaterade obligationer, vilket kopplar ESG till vår finansiella strategi.

Här är en titt på vår påverkan förra året.

Vi arbetar för att ta itu med klimatförändringarna. Teva minskade utsläppen av växthusgaser (GHG) i scope 1 och 2 med 24% (jämfört med 2019), vilket gör att vi ligger före tidsplanen för att nå vårt mål för 2025 (25% minskning). Scope 1 och 2 växthusgasutsläpp är de som genereras genom vår verksamhet och från produktionen av energi som vi köper, t.ex. för uppvärmning och kylning. År 2022 godkändes våra mål för att minska växthusgasutsläppen av initiativet Science Based Targets, vilket visar att de är ambitiösa, vetenskapligt förankrade och i linje med de globala målen för att bekämpa klimatförändringarna. 

Vi ger våra läkemedel till människor som annars inte skulle få dem. Teva lanserade 5 program för tillgång till läkemedel till och med 2022. Bara förra året gav dessa program viktiga behandlingar till mer än 100 000 patienter. Våra partnerskap sträcker sig över länder från Malawi till USA och allt ifrån att behandla barn med cancer till att hjälpa människor att få psykisk vård på gratiskliniker. Vi är på god väg att nå vårt mål att lansera åtta program för tillgång till läkemedel senast 2025.

Vi stöder patienter och samhällen som drabbats av humanitära katastrofer och nödsituationer. Teva donerade cirka 30,4 miljoner doser av viktiga läkemedel till den ukrainska befolkningen under 2022. Donationen, värd 11,5 miljoner dollar, var den största från något läkemedelsföretag vid den tidpunkten. Vi skapade också en solidaritetsfond för anställda, av anställda för att stödja våra kollegor och deras familjer i Ukraina.

Vi arbetar med integritet och öppenhet. Teva utbildade nästan 100 % av de anställda i följsamhet till regelverk och etik. Under hela året stärkte våra anställda sin förståelse för etiska ämnen, såsom antikorruption, rättvis konkurrens och dataintegritet. Vad vi uppnår är viktigt, och hur vi uppnår det är lika viktigt.

Vi är stolta över våra framsteg, som bara är möjliga eftersom ESG är allas angelägenhet på Teva.

Läs mer i vår senaste rapport.

Utforska vår Environmental, Social and Governance (ESG) rapport

Dela den här artikeln: