Arbeta på Teva

Vi arbetar tillsammans för att göra välbefinnande till en livsstil. Vårt mål är att hjälpa våra medarbetare att nå sin fulla potential.

Våra anställda är vår största tillgång

Vi arbetar tillsammans för att göra välbefinnande till en livsstil. Vårt mål är att hjälpa våra medarbetare att nå sin fulla potential.

Teva Sweden AB

Vårt huvudkontor ligger i Helsingborg, men vi har även ett sälj- och marknadskontor i Stockholm. Vi är totalt ca 65 anställda och organisationen består av medarbetare inom registrering, marknad & försäljning, ekonomi, logistik m.m. Inom Teva Sweden AB är det inga långa beslutsvägar. Varje medarbetare känner ett eget ansvar att fånga upp och lösa uppgifter som driver verksamheten framåt.

Teva tycker det är viktigt att skapa en sund balans mellan arbetsliv och fritid. Därför erbjuds våra medarbetare en rad olika förmåner (personalförmåner kan variera i olika länder). I dessa ingår i Sverige t.ex:

  • förmånliga villkor vid föräldraledighet
  • flexibla arbetstider, i den mån det är förenligt med arbetet
  • friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
  • regelbundna hälsokontroller
  • sjukvårdsförsäkring

Mångfald och deltagande: Det handlar om att vi alla är värdefulla

Att skapa en inkluderande kultur är nödvändigt för verksamheten. Tevas anställda representerar en rad olika erfarenheter, förmågor och perspektiv som ger oss nya insikter och möjligheter, samtidigt som en mer inkluderande kultur för alla byggs. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla anställda kan känna engagemang och veta att deras bidrag till att förbättra människors hälsa och göra att de mår bättre är viktigt.

Väx med de bästa: Professionell utveckling

På Teva anser vi att ledarskap är en livslång resa i lärande.

Som ett högpresterande företag är det viktigt för oss att våra medarbetare utvecklas, och vi erbjuder ett brett utbud av utvecklingsverktyg och resurser för att stödja dig i din professionella utveckling.

Även chefer uppmuntras att utmana sina gränser, växa som individer och lära nya arbetssätt som öppnar upp en potential att skapa utrymme för våra medarbetare att göra fantastiska saker.

Social påverkan: Engagera dig

Vårt åtagande att förbättra människors hälsa visas i form av olika aktiviteter som förbättrar tillgången till hälsovård och bidrar till välbefinnandet i det samhälle där vi bor och arbetar.

Anställdas frivilligarbete är en aspekt av vår samhällsstrategi och vi är partners med icke-vinstdrivande organisationer i många olika program som främjar patienthälsan.

Senast granskad maj 2022

Dela denna artikel: