1. Life Effects
  2. All stories
  3. Astmasymtom som du inte bör ignorera

Astmasymtom som du inte bör ignorera

Getty Images: Wavebreakmedia

Det kan vara svårt att veta exakt när dina astmasymtom har gått från att vara irriterande till något potentiellt farligt som kräver medicinsk behandling.

Även om jag känner att jag kan min astma ganska bra, har jag många gånger undrat precis var den där gränsen går – när är mina symtom tillräckligt svåra för att kräva ett besök på akuten?

Lyckligtvis har detta inte hänt mig, men under åren har det funnits tillfällen då jag varit tvungen att söka medicinsk vård för min astma.

Att förstå din sjukdom kan hjälpa dig att upptäcka eventuella varningsflaggor som tyder på att det är dags att ringa din läkare eller besöka akutmottagningen utan att behöva fundera.

Astmasymtom som du inte bör ignorera

Astmasymtom kan ofta behandlas hemma med hjälp av läkemedel som ordinerats av din läkare. Men ibland kanske symtomen inte svarar på läkemedel eller är vara mer intensiva än vanligt.

Om du upplever onormala symtom eller om du inte svarar på ditt läkemedel är det bäst att ringa din läkare och berätta om situationen. Han eller hon kommer att hjälpa dig att ta reda på vad som är nästa steg.

Enligt min åsikt och erfarenhet är det alltid bäst ta det säkra före det osäkra. Om du av någon anledning inte kan nå din läkare kanske du bör överväga att åka till närmaste akutmottagning eller jourmottagning.

Följande är tecken på en potentiellt allvarlig astmaattack, enligt Mayo Clinic:

  • svår andfåddhet, som är betydligt värre än normalt eller förekommer vid vila
  • svår väsande andning
  • svår hosta som du inte kan stoppa
  • PEF-avläsningar (avläsningar av topputandningsflöde) i din låga ”gula zon” eller ”röda zon” (under 60 procent av ditt personbästa)
  • symtom som inte förbättras efter användning av dina vid-behovsläkemedel, eller om du upptäcker att du behöver fler doser än normalt

Cleveland Clinic beskriver även symtom som kräver omedelbar läkarvård. Dessa omfattar:

  • förändringar i hudfärg, vilket kan inkludera förlust av färg (blekhet) eller blå läppar eller naglar
  • svårigheter att tala
  • bröstsmärta och tryck över bröstet eller känsla av att inte kunna andas ut helt och hållet

Mitt motto: Lita på din magkänsla (eller, i det här fallet, dina lungor). Om du känner att du behöver åka till sjukhuset, lyssna på vad din kropp berättar för dig och följ din instinkt!

Överväg en handlingsplan för astma

Att skapa en handlingsplan för astma har också hjälpt mig att bättre hantera min astma under åren. Det kan vara värt att skapa din egen handlingsplan med din läkare när du är frisk. Att bestämma när man ska söka akutvård och de steg som ska tas i förväg kan potentiellt rädda ditt liv.

En handlingsplan för astma skapas med din läkare för att hjälpa dig agera på bästa sätt vid lindriga, måttliga, svåra eller livshotande astmasymtom. Det finns många mallar för handlingsplaner för astma på nätet – det här är bara ett exempel.

Din handlingsplan för astma kan förändras med tiden och det är därför viktigt att du regelbundet går igenom den med din läkare.

Att skapa en handlingsplan för astma kan hjälpa dig att vara bättre förberedd i händelse av en nödsituation. Genom att arbeta med din läkare kan du bekanta dig med vilka som är dina utlösande faktorer och eventuella symtom som kan kräva ett besök på akutmottagningen.


Artikelresurser

RESP-US-NP-00083 OKTOBER 2018

Jag tycker att den här artikeln är:

Dela denna artikel:


Du kanske också är intresserad av...

Kommer mina barn att få astma? Så hanterar jag ovissheten

Av Michelle Rivas
Läs mer
Woman with asthma enjoying a Pregnancy Yoga group exercise class

Träna säkert med astma under graviditeten

Av Beki Tovey
Läs mer
Woman with asthma walking her dog and practicing mindfulness in an open field.

Tre saker som mindfulness förändrade i livet med astma

Av Cróna Tansey
Läs mer