Laura Mckee

Laura Mckee

Laura lider av kronisk migrän och var tyvärr tvungen att ge upp sitt läraryrke efter 14,5 år då hon utvecklade en funktionsnedsättning av hjärnan 2014.

  • Plats: Liverpool, Storbritannien

Vem är Laura Mckee?

Laura sökte efter något meningsfullt att göra och bestämde sig för att fortsätta sin livslånga kärlek till skrivande och startade bloggen: Strength of tears (Tårarnas kraft). Bloggen användes ursprungligen för att dokumentera hennes upplevelse av att leva med kroniska sjukdomar, men har utvecklats till att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar och den inverkan kroniska sjukdomar har på familjelivet och särskilt på den psykiska hälsan.

Laura har också ett Twitter-konto som delar råd och artiklar från välgörenhetsorganisationer, forskare och andra bloggare både i Storbritannien och runt om i världen.

Laura skriver om att använda positivt tänkande så att hon och hennes familj fortfarande kan leva ett bra liv, trots de utmaningar de möter. Hon hoppas kunna inspirera andra att hitta sin känsla av mening.

Hennes egen berättelse

”Efter månader med daglig smärta fick jag 2009 diagnosen migrän. Med rätt balans mellan olika behandlingar, även alternativa, kunde jag återvända till ett vanligt liv som ung mamma och lärare. Vid 36 års ålder fick jag diagnosen kronisk migrän och en huvudvärksspecialist bekräftade att jag hade levt med odiagnostiserad migrän sedan puberteten.

2014 fick jag vad jag trodde var en migränattack, men smärtan var konstant och varade i flera veckor. Ingenting av det som mina neurologer testade var till hjälp. Några månader senare lade jag märke till en del nya symtom. Jag hittade en specialist inom ÖNH-kirurgi i Cambridge som diagnostiserade mig med idiopatisk intrakraniell hypertension eller IIH, ett sällsynt obotligt hjärntillstånd. När mina neurologer fick reda på det vägrade de att behandla mig, inte ens för migrän, eftersom de inte instämde med diagnosen.

Trots sex stora operationer och en viss förbättring är jag fortfarande försvagad av mina sjukdomar, jag ligger mestadels till sängs med konstant smärta. Min kognitiva funktion har förbättrats men jag behöver mobilitetshjälpmedel på grund av min dåliga balans".

Senast granskad maj 2022


Artikel av Laura Mckee

Barnens syn på familjelivet vid kronisk sjukdom

Av Laura Mckee
Läs mer