Marc Lawrence

Marc Lawrence

Marc kastades in i rollen som anhörigvårdare på heltid när hans fru drabbades av en stroke vid 49 års ålder.

  • Plats: New York City

Vem är Marc Lawrence?

Översikt

Marc kastades in i rollen som anhörigvårdare på heltid när hans fru drabbades av en stroke vid 49 års ålder. När Marc sökte efter information på nätet upptäckte han att det fanns en brist på material som var till hjälp för manliga anhörigvårdare och startade därför sin blogg, CaringforaSpouse.com.

”Marc Lawrence” är en pseudonym för att skydda sin familjs integritet, men ändå kunna ge en uppriktig och djupgående bild av hur det är att ge vård ur ett manligt perspektiv. Hans alster finns också på Twitter och Facebook.

Historik som anhörigvårdare

I februari 2017 drabbades min fru sedan 11 år (som jag kallar ”J”) av en allvarlig hjärnblödning djupt inne i hjärnan. Denna typ av blödning har vanligtvis en mycket låg överlevnad, men J överlevde tack vare platsen hon befann sig på och de snabba åtgärderna från de som först hjälpte henne på plats.

Det tog nästan sex månader att fullt förstå omfattningen av skadan. Den goda nyheten var att hennes mentala funktioner till stor del förblev intakta och att det inte fanns någon permanent förlamning. Den dåliga nyheten var att det förekom betydande störningar i det motoriska centret och i talcentrum.

Före sin stroke var J en typisk representant för en ”frisk” person och visade inga varningstecken. Jag och vår 9-åriga dotter var helt oförberedda. Eftersom jag var tio år äldre än J hade jag en viss erfarenhet av att ta hand om mina föräldrar när de närmade sig livets slutskede. Men mina mer än 30 år av att jobba på olika teknikföretag var inte till någon hjälp att förbereda mig för de utmaningar som låg, och fortfarande ligger, framför mig.

Nu hoppas jag kunna ge tillbaka och hjälpa anhörigvårdare – både män och kvinnor – genom att dela med mig av mina erfarenheter.

Senast granskad maj 2022


Artikel av Marc Lawrence

Woman patient in bed

Fyra sätt att bli en bättre anhörigvårdare

Av Marc Lawrence
Läs mer

Fyra tips för att undvika kontrollbehov som anhörigvårdare

Av Marc Lawrence
Läs mer

Fyra egenvårdstips för anhörigvårdare

Av Marc Lawrence
Läs mer

Hur jag hanterar min dag som anhörigvårdare

Av Marc Lawrence
Läs mer