Sarah Bailey

Sarah Bailey

Sarah Bailey har kämpat med psykiska problem från en ung ålder. Hon hanterar för närvarande borderline personlighetsstörning, depression och ångest.

  • Plats: Staffordshire

Vem är Sarah Bailey?

Sarah började sin blogg redan 2010 efter att ha fått diagnosen fibromyalgi.

Hon har kämpat med psykiska problem från en ung ålder och hanterar för närvarande borderline personlighetsstörning, depression och ångest. Hon lever också med flera kroniska tillstånd som starkt påverkar hennes dagliga liv. Myalgisk encefalomyelit (kroniskt trötthetssyndrom) och hypermobilitetssyndrom (överrörliga leder) är två nya diagnoser hon lever med.

Genom att skriva om sina diagnoser känner hon att det samtidigt hjälper henne att själv förstå och hantera dem. Sarah hoppas att hon hjälper andra i processen som står inför liknande prövningar.

Senast granskad maj 2022


Artikel av Sarah Bailey

Tio sätt att hjälpa en anhörig med kronisk sjukdom

Av Sarah Bailey
Läs mer