Sweden Life Effects
Susanne White

Susanne White

Vem är Susanne White?

Översikt

Susanne White är grundare av Caregiver Warrior. Hon fick möjligheten att ta hand om sina föräldrar och vågade sig ut på en vårdresa som skulle förändra hennes liv.

Hon bloggar om denna resa på sin webbplats, caregiverwarrior.com där hon delar med sig av sin erfarenhet, styrka och sitt hopp till andra så att de också kan överleva vårdgivandet med.

Följ henne på Twitter LinkedIn Facebook Instagram