Ellen Persson, Business Unit Manager, Teva Sweden

Årets tema för Internationella Kvinnodagen är #BreakTheBias – att bryta fördomar och stereotyper. Läs mer om Ellen och hennes syn på saken

Läs mer Ellen Persson, Business Unit Manager, Teva Sweden
Kare Shultz

Teva’s ESG progress report 2021

Utforska vår Environmental, Social & Governance rapport som återspeglar Tevas ansträngningar för att förbättra hälsan för patienter och samhällen och leda en ansvarsfull verksamhet.

Läs mer Teva’s ESG progress report 2021
Produtk A - 50MG

Vår nya förpackningsdesign Användarvänlig, differentierad, läsbar

Läs mer Vår nya förpackningsdesign Användarvänlig, differentierad, läsbar

AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

Antibiotika kan hjälpa till att rädda liv. Men det är inte hela historien.

Läs mer AMR Action Fund: Förnyat hopp för sjukvårdens mest kraftfulla verktyg

Angående Covid-19

Läs mer Angående Covid-19
Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg

Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg

Läs mer Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg
teva care

Teva Care

Nu lanseras Teva Care 2.0 - en hemsida för hälso- och sjukvårdspersonal med information om våra olika terapiområden.

Läs mer Teva Care

Teva in action

Förståelse för de många sätt hälsa påverkar ditt liv. 

Gör det möjligt för dig att leva bättre dagar

Vi tillhandahåller läkemedel till miljoner människor runt om i världen

Läs mer Gör det möjligt för dig att leva bättre dagar

Fokuserad på patienter och de människor som bryr sig om dem

Genom att integrera innovation, kvalitet och tillgänglighet gör vi allt för att våra läkemedel ska förbättra hälsan

Läs mer Fokuserad på patienter och de människor som bryr sig om dem
Hall dig uppdaterad inom ditt terapiomrade. teva care. Teva Sweden AB.

Tevacare

Tevacare är en informationsportal riktad mot hälso- och sjuvårdspersonal

Läs mer Tevacare

Social påverkan som är hållbar

Vi samarbetar med organisationer över hela världen för att säkerställa tillgång till våra läkemedel och program

Läs mer Social påverkan som är hållbar