Bortom migränen: Ditt sanna jag

Migrän är en komplex neurologisk sjukdom som drabbar cirka en miljard människor världen över.

Att stärka människor som lever med migrän genom stöd och förbättrad förståelse

Teva har tillhandahållit behandlingar för sjukdomar i det centrala nervsystemet i över 30 år. Vi arbetar för att människor med migrän ska få tillgång till olika behandlingar. Vi vill också öka medvetenheten om vilken inverkan sjukdomen har på såväl den som är drabbad som på dess närstående.

Det är dags att se bortom migränen... och se ditt sanna jag

En undersökning med över 12 500 människor världen över som lever med migrän minst 4 dagar per månad hjälpte oss att få en bättre förståelse för den mänskliga och känslomässiga inverkan som migrän har på människors liv.

Läs mer Det är dags att se bortom migränen... och se ditt sanna jag

Fakta om migrän

Lär dig mer om olika typer av migrän, migränsymptom, behandlingsalternativ, vardagstips samt kosthållning, stress och träning vid migrän.

Läs mer Fakta om migrän

Migrän och jag

Utforska den långtgående påverkan som migrän har på patienters liv, deras familjer och deras sociala liv.

Den sociala bördan av migrän

Läs mer

Stötta varandra: Vad kan samhället göra för att stödja migränpatienter?

Läs mer

Vårdpersonalens positiva roll inom migränvård

Läs mer

Patienternas perspektiv: Migrändiagnos och behandlingsresa

Läs mer

Migrän och arbete: En svår balansgång

Läs mer

Migrän och min familj: ringar på vattnet

Läs mer

Migrän och jag: Den osynliga sjukdomen

Läs mer
Isabelle Sundberg under inspelningen av Migränpodden.

Om att leva med kronisk migrän och bemötas av okunskap och skepsis

Läs mer Om att leva med kronisk migrän och bemötas av okunskap och skepsis

Lenas tillvaro förändrades helt när hon diagnostiserades med kronisk migrän

Läs mer Lenas tillvaro förändrades helt när hon diagnostiserades med kronisk migrän

Stöd för dig med migrän

Nedladdningsbart material för dig och dina anhöriga

Läs mer

Specialisthjälp för dig med migrän

Läs mer

Patientperspektiv

Ta del av berättelser från människor som lever med migrän och hur de hanterar de dagliga aspekterna av sin sjukdom.

sleeping with migrane

Farorna med att bita ihop vid migrän

Läs mer

Varför vi måste avstigmatisera migrän

Läs mer

Migrän och viktökning: är de sammankopplade?

Läs mer

Hitta migränstöd med hjälp av teknik

Läs mer

Tre gånger jag har dolt min migrän från andra

Läs mer

Att som förälder med migrän hantera skuldkänslor

Läs mer

Hur du pratar med din partner om migrän

Läs mer

Barnens syn på familjelivet vid kronisk sjukdom

Läs mer

Förstå mina migränattacker: Utlösande faktorer kontra trösklar

Läs mer
sleeping and relaxing with migrane

Tips för att hantera migrän och sensorisk överbelastning

Läs mer

Senast granskad maj 2022